Web Sitesi Sponsoru

Değerli Meslektaşlarım,

Onkoloji biliminde değişim ve yeniliği gelenekselleştiren “Hedef Kanser” buluşması, bu yıl da Kıbrıs’ta gerçekleşecek.

Hedef Kanser 2017’de, iki buçuk gün boyunca bilim ve teknoloji üretmenin ve üretilenleri doğru kullanmanın akılcı yollarını, alışılmış kısıtlamalar ve kurallar olmadan, özgür ve katılımcı Hedef Kanser geleneği ve kültürüyle arayacağız.

Hekimler, araştırmacılar ve sektör profesyonellerinden oluşan Hedef Kanser Takımı olarak, düşünme ve sorgulama kavramlarının önündeki toplumsal engelleri aşmanın yollarını, tıbbın ve onkolojinin geçmiş, güncel ve gelecekteki problemlerini ve çözümlerini “masaya” yatıracağız.

Geçmişteki Hedef Kanser toplantıları, konu başlıklarının çokluğu ve genişliği sebebiyle biraz yorucu ve yoğun bulunmuştu. Bu yıl, bu haklı eleştirileri değerlendirerek programdaki yoğunluğa “ince ayar” yapmaya, başlık sayısını sayısal anlamda azaltmaya karar verdik.

Elbette, Hedef Kanser’in “sınır yok” felsefesine bağlı kalmaya, son saatlerde birlikte yaşadığımız keyifli ve uzun maratonun yorgunluğunu biraz hissetmeye devam edeceğiz, fakat bu yıl köklü bir gelenek haline gelen bitiş oturumu ve bilimsel tartışmamıza yetecek enerjimiz mutlaka kalacak.

Yorgunluğumuzu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bazen soğuk limonata bardaklarının etrafında, bazen de dondurma keyfiyle atarak çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya ve birbirimizin bilgisinden, deneyiminden, farklı fikirlerinden beslenmeye devam edeceğiz.

Okuduğunuz bu çağrı, onkoloji bilimine hizmet veren meslektaşlarıma ve her disiplinden personele birlikte özgürce çalışma ve üretme çağrısıdır.

Sizleri, Hedef Kanser ateşinin etrafında toplanmaya, “eski tüfek” üstadlarımızın bilgisinden ve deneyiminden, genç meslektaşlarımızın fikirlerinden ve cesaretinden öğrenmeye, bilim ve yenilik üretmeye, birlikteliğimizin süzgecinden geçen sonuçlarla onkolojinin geleceğini yaratmaya, birlikte ilerlemeye ve olgunlaşmaya davet ediyoruz.

Hedef Kanser 2017 oturum ve toplantıları, geleneğimiz olduğu üzere akademik ve teknolojik gelişmeleri harmanlayan, multidisipliner bir felsefeyle tasarlanmıştır. Bu yıl biyoteknolojideki yeni ürün gruplarının kullanımlarını ve bunların getirdiği maliyetleri tartışacak ve ülkemizdeki biyoteknoloji yatırımlarını tarafsız bir gözle değerlendireceğiz.

Güzel ülkemizin içinden geçtiği zor zamanların sona ermesi için bilim insanları olarak, ulusumuzla birlikte, beraber yapmamız gerekenleri de konuşacağımız Hedef Kanser 2017’nin sloganı, bizce “bilimin süzgecinden Türkiye’nin geleceğine” olmalıdır.

Tüm değerli meslektaşlarımızı Hedef Kanser 2017’ye bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Dr. Erdem Göker